Sentinme raro…

… porque raro é, por mor dunha serie de imprevistos e rebotes que non veñen ao caso, ter que rematar entrevistando en inglés a un Premio Nobel de Física. O ignorante que pode chegar a sentirse un  diante de don Gerardus ‘t Hooft preguntando polos black holes… Sabían que un asteroide ten o nome deste home e que lle escribiu unha constitución onde están prohibidos os apóstrofos?

Nota ao pé: décatáronse de que xogo de palabras tan ben traído?

2 Responses to 'Sentinme raro…'

  1. Odemo Says:

    Pois já lhe podias dizer que tés um amigo que ódia ter que estudar sempre o mesmo tema de interaçom electro-débil, e que adora o seu trabalho na teoria holográfica.

    E sim, que jogo de palavras tam bem feito, e que pouco forçado.

  2. O'Xirarei Says:

    Quitáchesme da punta da lingua o da teoría halográfica 😛 O de electro-weak, pregunteillo, non creas 😉